Onshore

برای اینکه بتواند با شن، آب و گازهای موجود در نفت خام کنار بیاید، سیستم های پمپاژ روغن معدنی به پمپ های سنگین با مهر و موم های مهندسی شده مکانیکی مطمئن نیاز دارند که دارای صفحه های لغزنده بادوام با ویژگی های عملکرد اضطراری خوب هستند. اغلب لازم است فشارهای بیش از 100 بار و سرعت لغزش بیش از 60 متر بر ثانیه آب بندی شود. ثابت شده است که ترکیب صورت آب بندی ایده آل برای چنین شرایطی کربن های با استحکام بالا در برابر کاربید سیلیکون است.

SEAL TYPE:BH-D/125

Brine Water with 30% solids Media
3200 RPM
650 C Temperature
15 Bar Pressure