Pharmaceutical & Sterile Processes

علاوه بر رعایت الزامات فنی، مهر و موم باید بسیاری از ویژگی های دیگر را در ارتباط با تمیزی، بهداشت و قوانین عمومی نشان دهد. اینها به عنوان مثال شامل مواد سازگار با مواد غذایی، سطوح صاف و ضد سایش که به راحتی تمیز می شوند، واحدهای کاملی که می توانند بدون نیاز به جداسازی استریل و تمیز شوند (SIP/CIP) هستند. مهر و موم های مکانیکی درزگیر برای چنین کاربردهای سختی با موفقیت زیادی در فرآیندهای استریل استفاده شده است. طیف وسیعی از مهر و موم های مکانیکی ما شامل طیف گسترده ای از راه حل های آب بندی با کیفیت بالا و به طور خاص بهینه شده از راه حل های استاندارد تا راه حل های تخصصی سیستم برای تقریباً هر کاربرد در صنعت داروسازی است.

SEAL TYPE:UR-D/80

Dairy ProductsMedia
35RPM
1250 CTemperature
Vacuum to 4 barPressure