Refinery

فرآوری نفت خام در پالایشگاه ها فرآیندی پیچیده و چند مرحله ای است که طی آن نفت خام به محصولات نهایی تصفیه شده و با کیفیت بالا یا مواد خوراک صنعت پتروشیمی تبدیل می شود. فن آوری آب بندی برای چنین کاربردهای متنوعی باید از جنبه های مختلف با چالش ها روبرو شود. خطر روانکاری ناکافی و اجرای خشک، محیط های با تنوع خواص فیزیکی، محدوده دمای بالا و پایین و جابجایی با مواد خطرناک و همه شرایط دیگری که باید با اطمینان مطلق کنترل شوند. با طیف گسترده ای از مهر و موم های با کیفیت مطابق با API و سیستم های تامین، الین نقش کلیدی در تضمین قابلیت اطمینان و ایمنی فرآیندهای پالایشگاه ایفا می کند.

SEAL TYPE: B700N/B700F Tandem

PropyleneMedia
2800RPM
380 CTemperature
19 BarPressure